Koen Stevens vastgoedexpertise

Beëdigd vastgoedexpert KAVEX

Erkend schatter-expert VLABEL

Schatter onroerende goederen

Expert plaatsbeschrijvingen

foto koen

Vanuit diverse invalshoeken heb ik een jarenlange ervaring opgebouwd in de vastgoedsector. Als vastgoedexpert ben ik lid van de Kamer van Vastgoedexperten KAVEX en titularis van het bekwaamheidscertificaat voor taxaties en plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen. Ik ben tevens opgenomen in de lijst van erkende schatters-experten van de Vlaamse Belastingdienst, die de schattingen voor nalatenschappen volgens het VLABEL-charter mogen uitvoeren onder het uniek identificatienummer 005194893503.

Uw vastgoedexpert staat voor

Nauwkeurige, onafhankelijke en objectieve schattingen en
gedetailleerde plaatsbeschrijvingen bij aanvang huur en werken

Duidelijke verslaggeving in een zo kort mogelijke tijd en
een deskundige dienstverlening op maat aan betaalbare tarieven

Een open communicatie met de nodige discretie en
stipte afspraken met de nodige flexibiliteit

Het leveren van de vereiste professionele kwaliteit
voor een duurzame tevredenheid