Koen Stevens vastgoedexpertise

Beëdigd vastgoedexpert KAVEX

Erkend schatter-expert VLABEL

Schatter onroerende goederen

Expert plaatsbeschrijvingen

foto koen

Plaatsbeschrijvingen aanvang en einde huur

De plaatsbeschrijving bij aanvang huur (Art. 1730 en 1731 B.W.) is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van een onroerend goed bij aanvang huur, voorzien van de nodige fotoreportage. De huurder en de verhuurder zijn verplicht een omstandige, gedetailleerde en tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te stellen voor gezamenlijke rekening.

De plaatsbeschrijving gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel binnen de 14 dagen na aanvang van een huurcontract van minder dan één jaar, ofwel binnen de 30 dagen na aanvang van een huurcontract van meer dan één jaar.

Bij woninghuur ondertekenen de huurder en de verhuurder de plaatsbeschrijving. De verhuurder laat dit document registeren binnen twee maanden na de ondertekening. De plaatsbeschrijving wordt bij het huurcontract gevoegd. Bij woninghuur is de registratie gratis.

De huurder en de verhuurder kunnen zelf een plaatsbeschrijving opmaken, maar ze doen best een beroep op een onafhankelijke en deskundige vastgoedexpert. In dat geval betalen beide partijen het ereloon van de vastgoedexpert voor de helft. Het is ook mogelijk dat elk van de partijen zich op eigen kosten laat vergezellen door een deskundige naar keuze.

Bij het einde van de huurovereenkomst moet de huurder het gehuurde goed teruggeven in de staat waarin hij het heeft ontvangen. De eventuele schade die niet in de plaatsbeschrijving staat vermeld moet de huurder herstellen of vergoeden. Schade door ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van het gehuurde goed moet de huurder niet vergoeden.

Door de vergelijking van de plaatsbeschrijving bij aanvang huur met de situatie bij einde huur kan de eventuele schade aangetoond en begroot worden. Zo worden zowel de huurder als de verhuurder beschermd in hun rechten.

Een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgesteld door een beëdigd vastgoedexpert kan als bewijsmateriaal gebruikt worden bij de rechtbank.

Een plaatsbeschrijving is een ernstige zaak, vertrouw ze toe aan een beëdigd vastgoedexpert.