Koen Stevens vastgoedexpertise

Beëdigd vastgoedexpert KAVEX

Erkend schatter-expert VLABEL

Schatter onroerende goederen

Expert plaatsbeschrijvingen

foto koen

Plaatsbeschrijvingen aanvang en einde werken

Wanneer men naast uw eigendom gaat bouwen, renoveren, slopen, schoren, stutten of bemalen waarbij er mogelijk schade kan veroorzaakt worden aan uw eigendom, heeft u er alle belang bij om een plaatsbeschrijving voor de aanvang van de werken te laten opmaken.

Dit is een gedetailleerde plaatsbeschrijving voorzien van een bijhorende noodzakelijke fotoreportage die de staat van het gebouw weergeeft voor de werken starten. Hierin worden nauwkeurig alle nuttige details en de eventuele bestaande schade zoals barsten, scheuren, vochtplekken en verzakkingen opgenomen van zowel de binnenzijde als de buitenzijde van het gebouw en eventueel van het aanpalende openbaar domein.

Er bestaat geen wettelijk voorschrift in het bouwrecht dat de opmaak van deze plaatsbeschrijving verplicht maakt. Toch is een zorgvuldig en degelijk opgesteld rapport een nuttig instrument in het belang van de bouwheer, de aannemer en de aanpalende buren bij eventuele latere discussies en/of schadeclaims.
Na de uitvoering van de werken wordt een vergelijking gemaakt met de oorspronkelijke staat van het goed, waarna een begroting van de eventuele schade kan bepaald worden.

Om het tegensprekelijke karakter te garanderen wordt deze plaatsbeschrijving bijgewoond door alle betrokken partijen of hun gevolmachtigden en wordt het proces-verbaal door allen ondertekend, of u kan een ervaren en onafhankelijk vastgoedexpert aanstellen.

Een plaatsbeschrijving opgesteld door een beëdigd vastgoedexpert kan als bewijsmateriaal gebruikt worden bij de rechtbank.

Een plaatsbeschrijving is een ernstige zaak, vertrouw ze toe aan een beëdigd vastgoedexpert.