Koen Stevens vastgoedexpertise

Beëdigd vastgoedexpert KAVEX

Erkend schatter-expert VLABEL

Schatter onroerende goederen

Expert plaatsbeschrijvingen

foto koen

Schattingen voor aangifte nalatenschap

Bij een overlijden in Vlaanderen, worden de erfgenamen geconfronteerd met een erfbelasting of met successierechten op de eigendommen.

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst VLABEL bevoegd voor de inning van deze belasting. Bij de aangifte van het nalatenschap dient men de waarde te vermelden van de eigendommen op het ogenblik van het overlijden. Het staat de erfgenamen vrij om de waarde van het vastgoed zelf te bepalen.

Deze waardering moet echter correct verlopen. De administratie heeft het recht om tot 5 jaar na de aangifte een controleschatting uit te voeren. Indien een te hoge waarde wordt aangegeven, zal men te veel erfbelasting moeten betalen. Bij de aangifte van een te lage waarde riskeert men een navordering en een belastingverhoging van 5% tot 20%.

Om dit risico te beperken kan men beroep doen op een erkend schatter-expert, die een uitgebreid schattingsverslag opstelt conform het VLABEL kwaliteit-charter. Deze schattingen zijn bindend voor de Vlaamse Belastingdienst en geven de erfgenamen de zekerheid dat er nadien geen extra kosten volgen.

Ik ben opgenomen in de lijst van erkende schatters-experten die de schattingen volgens het VLABEL-charter mogen uitvoeren onder het uniek identificatienummer 005194893503.