Koen Stevens vastgoedexpertise

Beëdigd vastgoedexpert KAVEX

Erkend schatter-expert VLABEL

Schatter onroerende goederen

Expert plaatsbeschrijvingen

foto koen

Schattingen

Het schatten van een onroerend goed is geen exacte wetenschap, maar een gefundeerde waardebepaling op basis van professioneel gehanteerde maatstaven, berekeningen, methoden en motiveringen.

De waarde van een onroerend goed is afhankelijk van verschillende factoren zoals de ligging, de oriëntatie, de perceeloppervlakte, de bebouwde en bruikbare oppervlakte, de afwerkingsgraad, de ouderdom en de staat van het gebouw.

Na de vaststellingen tijdens het plaatsbezoek, de opzoekingen, de analyse en de berekeningen is een vastgoedexpert met een jarenlange ervaring en grondige kennis van de vastgoedmarkt in staat om een zo nauwkeurig mogelijke waarde te bepalen.

Een schatting kan noodzakelijk zijn voor hypothecaire krediet, bankwaarborg, aankoop en verkoop, onteigening, familiale aangelegenheid, vereffening, verdeling, nalatenschap, inbreng in vennootschap, vruchtgebruik, enz.

De vastgoedexpert bepaalt onafhankelijk de waarde van het onbebouwde en bebouwde perceel, de waarde van het gebouw in nieuwstaat, de jaarlijkse sleetwaarde (vetusteit), de vrije verkoopwaarde uit de hand (venale waarde), de vrijwillige en gedwongen openbare verkoopwaarde en de eventuele huurwaarde.

Een waardebepaling van een onroerend goed is een ernstige zaak, vertrouw ze toe aan een beëdigd vastgoedexpert.