Koen Stevens vastgoedexpertise

Beëdigd vastgoedexpert KAVEX

Erkend schatter-expert VLABEL

Schatter onroerende goederen

Expert plaatsbeschrijvingen

foto koen

Plaatsbeschrijvingen in vier stappen

De opdracht

Om eventuele misverstanden te voorkomen wordt er hoofdzakelijk gewerkt met schriftelijke aanvragen. In onderlinge samenspraak wordt een tijdstip bepaald voor het plaatsbezoek. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging samen met een betalingsverzoek. Bij een plaatsbeschrijving aanvang en einde huur wordt het ereloon gedeeld door de huurder en verhuurder. Bij een plaatsbeschrijving aanvang werken draagt de bouwheer alle kosten. Bij een plaatsbeschrijving aanvang huur wordt enkel gewerkt met een door huurder en verhuurder te ondertekenen mandaat. Huurder en verhuurder zijn bijgevolg vrijgesteld van hun aanwezigheid.

Het plaatsbezoek

Bij het plaatsbezoek dient steeds iemand aanwezig te zijn om de nodige toegang te verlenen tot alle ruimtes en de nutsmeters. De plaatsbeschrijving wordt ter plaatse uitgevoerd met een dictafoon zodat de ogen constant gericht zijn op het te beschrijven onderwerp. Er wordt tevens een uitgebreide fotoreportage gemaakt.

Het verslag

Alle vaststellingen worden samen met het fotoverslag nauwkeurig vastgelegd in een onpartijdig en objectief verslag. Gemiddeld veertien dagen en na ontvangst van de betaling ontvangt u het verslag bij voorkeur digitaal. Na ontvangst van het verslag heeft u 10 kalenderdagen de tijd om uw opmerkingen te bezorgen. Deze opmerkingen wordt opgenomen in een addendum, waarna u het definitieve verslag ontvangt, ondertekend door de expert.

De registratie

Bij woninghuur dient de plaatsbeschrijving binnen de twee maanden na de ondertekening door huurder en verhuurder geregistreerd te worden door de verhuurder. De plaatsbeschrijving dient bij het huurcontract te worden gevoegd. Bij woninghuur is de registratie gratis.