Koen Stevens vastgoedexpertise

Beëdigd vastgoedexpert KAVEX

Erkend schatter-expert VLABEL

Schatter onroerende goederen

Expert plaatsbeschrijvingen

foto koen

Schattingen in vier stappen

De opdracht

Om eventuele misverstanden te voorkomen wordt er hoofdzakelijk gewerkt met schriftelijke aanvragen. In onderlinge samenspraak wordt een tijdstip bepaald voor het plaatsbezoek. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail samen met een betalingsverzoek.

Het plaatsbezoek

Bij het plaatsbezoek dient steeds iemand aanwezig te zijn om de nodige toegang te verlenen tot alle ruimtes. Indien er geen plannen met afmetingen aanwezig zijn, wordt er een opmeting gedaan van de ruimtes. Om het bezoek vlot te laten verlopen kan u volgende documenten alvast klaarleggen of digitaal bezorgen:

Plannen en eventuele afmetingen van de gebouwen
Kadastrale gegevens, notariële aankoopakte, basisakte
Aanslagbiljet onroerende voorheffing
Energieprestatiecertificaat EPC
Huurcontracten of andere zakelijke rechten

Het onderzoek

Alle vaststellingen, opmetingen, opzoekingen en berekeningen worden nauwkeurig vastgelegd in een uitvoerig onafhankelijk, onpartijdig en objectief taxatieverslag met vermelding van de vrije verkoopwaarde uit de hand (venale waarde), de vrijwillige en de gedwongen verkoopwaarde en de eventuele huurwaarde.

Het verslag

Gemiddeld vijf dagen na ontvangst van alle documenten, alle informatie en de betaling ontvangt u het uitgebreide en strikt vertrouwelijk taxatieverslag bij voorkeur digitaal.